Introductie

We Care Circle kent als kerncompetenties het verbinden, ondersteunen, stimuleren  en innoveren van mensen (burgers, professionals) en organisaties die zich in een transitie bevinden. Dei transitie wordt  veroorzaakt door wijzigende wet- en regelgeving, andere manieren van financiering, andere opvattingen over organiseren van werk (professionele meerwaarde) en andere maatschappelijke opvattingen (autonomie cliënt).

Wij gebruiken ‘state of the art’ ICT  om cliënten, professionals en organisaties te faciliteren bij hun eigen oplossingsrichtingen. Dat doen we in de gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook in de bouw.  Onder transitie verstaan wij:  veranderingen in de omgeving die van grote betekenis zijn voor het eigen leven en functioneren van (professionele) arbeid. We zijn gespecialiseerd in het regelen van verbindingen (als voorbeeld gebruiken we de gezondheidszorg): tussen burgers en burgers ( bijvoorbeeld in de vorm van zorgcoöperaties); tussen burgers en professionals (bijvoorbeeld in de vorm van persoonsgebonden budget (PGB); tussen professionals (bijvoorbeeld in de vorm van wijkteams van Zelfstandige Professionals (ZP); tussen professionals en organisaties (bijvoorbeeld in de vorm van andere inrichtingen van flexbureaus) en tussen organisaties (bijvoorbeeld in het faciliteren van netwerkstructuren).