Transitie

Opdrachtnemer

Veel wordt er geschreven over het tijdperk van transities. Transities naar aanleiding van bijvoorbeeld een economische crisis, de industrialisatie en dergelijke. WeCareCircle is echter overtuigd van een transitie van een tijdperk.

Een transitie van een tijdperk heeft veel meer uitwerking dan de zoveelste transitie. Het gaat dan om anders organiseren dan verandering van organisaties. Vanuit die filosofie is WCC opgericht.

Hybriditeit

Opdrachtgever

De We Care Circle biedt oplossingen op een arbeidsmarkt die steeds meer “hybride” is geworden. De professional van deze tijd werkt niet alleen meer in loondienst of alleen maar als zelfstandige. Mensen hebben een loopbaan waarbinnen verschillende soorten dienstverbanden elkaar afwisselen.

Innovatie

Subsidies

Innovatie is de kracht achter We Care Circle. Vanuit diverse aansluitende disciplines wordt expertise samengevoegd tot innovatieve oplossingen waarbij “slimme” toepassingen van ICT een centrale rol speelt.

De innovatie van We Care Circle gaat niet over veranderen van organisaties, maar opnieuw organiseren.

We Care Circle

We Care Circle kent als kerncompetenties het verbinden, ondersteunen, stimuleren  en innoveren van mensen (burgers, professionals) en organisaties die zich in een transitie bevinden. Dei transitie wordt  veroorzaakt door wijzigende wet- en regelgeving, andere manieren van financiering, andere opvattingen over organiseren van werk (professionele meerwaarde) en andere maatschappelijke opvattingen (autonomie cliënt).

Wij gebruiken ‘state of the art’ ICT  om cliënten, professionals en organisaties te faciliteren bij hun eigen oplossingsrichtingen. Dat doen we in de gezondheidszorg, maar bijvoorbeeld ook in de bouw.

Lees verder

Animation-teaser-wecarecircle

We Care Circle Nieuws

  • Nothing found.